Visie

Visie

De visie van de CNS verwoordt waar de school in de periode 2010 t/m 2020 aan wil werken. Dit betreft de punten: Goed pedagogisch klimaat, onderwijs op maat, zelfstandigheid en natuur, milieu en gezondheid. Onze visie sluit aan bij onze missie en toont de speerpunten van de voor ons liggende periode. In 2015 is de visie tussentijds geëvalueerd en werd een mission statement geformuleerd: 'CNS Wâlterswâld, de groene school waar gaven in geborgenheid mogen groeien'.

Goed pedagogisch klimaat

Op de CNS heerst een goed pedagogisch klimaat. Leerlingen en leerkrachten werken in een sfeer van veiligheid en zekerheid. Er is onderling vertrouwen en wederzijds respect. De CNS kenmerkt zich door stabiliteit en rust. De christelijke waarden komen in de omgang met elkaar naar voren. Leerkrachten hebben oog voor de leerlingen en reageren alert op hun gedrag. Leerlingen ontwikkelen zich tot een sociaal vaardige persoon.

Onderwijs op maat

Op de CNS wordt recht gedaan aan de verschillende talenten en onderwijsbehoefte van leerlingen. Het onderwijs wordt op maat aangeboden. Het onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. De CNS heeft zicht op de ontwikkeling van haar leerlingen. Wanneer passend onderwijs op de CNS niet geboden kan worden, zorgt de CNS voor een passende oplossing in samenspraak met ouders.

Zelfstandigheid

De CNS wil bijdragen tot de vorming van iedere leerling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Leerkrachten leren leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen en werk. Leerlingen maken zelf keuzes. Ook dragen zij medeverantwoordelijkheid voor hun (school)omgeving. Ze zijn zich bewust van de gevolgen van hun daden.

Natuur, milieu en gezondheid

De CNS wil iedere leerling de natuur laten beleven. Leerkrachten en leerlingen ontdekken samen in verwondering de wereld om hen heen. De CNS maakt leerlingen betrokken bij hun leefomgeving en ontwikkelt hun verbondenheid met de schepping. Leerkrachten maken leerlingen bewust van hun eigen invloed op de natuur en van de opdracht die zij hebben om zorg te dragen voor de schepping. Leerlingen en leerkrachten gaan respectvol om met eigen en andermans lichaam, de eigen leefomgeving en de natuur en milieu in het algemeen. Zij erkennen God als de Schepper, Onderhouder en Regeerder van de schepping.