Populatie

Dit schooljaar telt de CNS ± 120 leerlingen die verdeeld zijn over 6 (combinatie)groepen. Het merendeel van deze leerlingen is afkomstig uit Driezum, Wâlterswâld en Damwâld. Van ieder van deze leerlingen hebben de ouder(s) of verzorger(s) bij de aanmelding te kennen gegeven in te stemmen met de grondslag van de school.