Grondslag

De CNS te Wâlterswâld geeft christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. Zij belijdt één drie-enig God die eeuwig is, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig en almachtig. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. God geeft Zichzelf aan ons te kennen in de natuur en in de Bijbel. De Bijbel is dan ook het onfeilbare, heilige en Goddelijke Woord van God. De CNS onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de 3 Formulieren van Enigheid (zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode in Dordrecht in 1618 en 1619) en gebruikt de Statenvertaling en de psalmberijming uit 1773.