Psalm en H.C. rooster

De CNS werkt voor Godsdienstonderwijs en het leren van Psalmen en Heidelberger Catechismus met de methode: Hoor het Woord.

Door op onderstaande link te klikken verschijnt het rooster met de te leren psalmen en HC.

Psalm en HC rooster